Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Høytidsgudstjeneste med nattverd