Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Sankthansstevne på Torp konferansesenter