Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Strikke- og hyggekveld