Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Hand-som-vanner-plante-som-spirer-scaled-aspect-ratio-16-9
Hand-som-vanner-plante-som-spirer-scaled-aspect-ratio-9-16

Aktuelt

Her finner du informasjon om det som skjer i regi av DELK, Kristiansand

Foto: Ida Marie Bruun

Ny prest i menigheten

Søndag 19. desember 2021 ble Mikael innsatt som prest i DELK, Kristiansand. Innvielsen fant sted i lokalene til Blå Kors, Kristiansand, der menigheten for tiden har sine møter.

Foto: Per Birkeli

Godt besøk på gudstjenesten

Stallen (Blå Kors Kristiansand) var fylt til randen da vi 16. januar feiret gudstjeneste. Spesielt gledelig var det å se at mange nye hadde funnet veien til DELK, Kristiansand, denne søndagen.
Nå gleder vi oss til kommende møter og gudstjenester. Det serveres alltid kirkekaffe etter møtene, og da er det rikelig anledning til å bli bedre kjent med hverandre. Alle er velkomne til kirke, og ta gjerne med venner og kjente.
Foto: pikwizard.com

Foreldreopprop

Mange barn og ungdommer blir i dag gjennom skoler og ulike medier opplært til å tenke at de kan være født i feil kropp og at de kan endre kjønn med hjelp av hormoner eller ved operasjon. Det er en kjensgjerning at ikke alle finner seg til rette i eget kjønn, og det er åpenbart vanskelig for dem det gjelder. De må få forsvarlig og god, faglig hjelp. Forskning og erfaring viser imidlertid at de aller fleste barn som opplever utfordringer i forhold til eget kjønn, faller til ro i sitt biologiske kjønn når de er kommet gjennom puberteten. Det finnes en risiko for at undervisningsopplegget «Rosa kompetanse» skaper mer og større kjønnsforvirring hos barn og ungdom enn hva de allerede opplever. Derfor, de som trenger det, må få hjelp – ikke usunn ideologi!

Les foreldreoppropet og vurder om ikke også du skal signere til støtte for dette!

https://www.foreldreopprop2022.no