Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2022-01-16 11.06.48
2022-01-16-11.06.48-scaled-aspect-ratio-9-16

Om Kristiansand menighet

Kristiansand menighet er en evangelisk-luthersk frikirke som holder til i Blå Kors-lokalet «Stallen», i Gyldenløves gate 54 i Kristiansand.

Kristiansand menighet – DELK er en del av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Norges eldste lutherske frikirke. Flesteparten av våre medlemmer bor i Kristiansand, men vi har også medlemmer i nabokommunene. Vårt motto:

«I Jesus, for hverandre, ut i verden

DELK startet  i Kristiansand i oktober 2013 og har siden det hatt gudstjenester og møter. Vi har ca. to gudstjenester og ett søndagsmøte per måned.

Kjernen i våre gudstjenester og møter er forkynnelsen av Guds ord. Etter opplesning fra Bibelen taler presten eller en forkynner over disse tekstene. Vi benytter forkynnere fra egen menighet og fra likesinnede menigheter i området. Guds ord forkynnes også gjennom allsang av gamle og nye salmer. Bønnen spiller en sentral rolle både for fellesskapet og for den enkelte. På mange av våre møter har vi også søndagsskole for barna. Vi har kollekt til ulike formål. Gudstjenesten skiller seg fra søndagsmøtene ved et mer liturgisk preg, og ved at det forrettes nattverd. Etter våre gudstjenester og møter samles vi til kirkekaffe.

Eget opplegg for barna.Foto: Per Birkeli

Barnekrok og søndagsskole

Under gudstjenester og møter er det vanligvis enten søndagsskole for barna, eller et bord med tegnesaker bakerst i forsamlingslokalet. Vi er opptatt av at også de minste skal føle seg velkommen til møter og gudstjenester i menigheten vår.