Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bli giver

Vårt arbeid er avhengig av gaver og fast givertjeneste. Vi er takknemlig for alle bidrag. Ønsker du å gi med skattefradrag, er vi avhengig av at det oppgis kid-nr ved betaling.

●   Avtalen fylles ut, klikk her.
Med bankID gjøres avtalen ferdig helt fram til banken. Veiledning for utfylling, klikk her. Husk å oppgi gavens formål.
●  For de som ikke bruker bankID, kan utfylt skjema sendes til DELKs kontor v/økonomileder, Døvikveien 2, 3176 Undrumsdal.

Dette er gaver som gis utenom fast avtalegiro. Det må brukes KID-nr (som blir koblet til hver enkelt giver). Dette får du fra DELKs kontor ved å sende en e-post til vsg@delk.no. Husk å oppgi hvilket formål du ønsker å gi en gave til.
Ved betaling er det viktig at bare KID-nr (uten mer tekst) brukes, ellers blir den ikke registrert for skattefradrag. Uansett gaveformål skal bankkonto nr. 3000 24 91210 brukes.

DELKs skattefradragsordning har Vipps #574554. Viktig at formål (kategori) velges.
Det er en forutsetning for skattefradrag at personnummeret blir registrert hos DELK.

Vi tester ut fastgivertjeneste via Vipps. Per i dag er det kun mulig å opprette fastgivertjeneste til DELK Ung/ Barn og familie. Trykk her.

Gaver uten skattefradrag betales direkte til gaveformålenes konto. Klikk her.

Endring av gavebeløp en enkelt gang kan gjøres, men merk at fastbeløpet blir stående ved neste forfall. For å øke beløpet fast hver måned, så må du slette den gamle avtalen og opprette en ny avtale eller ta kontakt med økonomileder. Se kontaktinformasjon nedenfor. Husk også å øke beløpsgrensen i nettbanken.

Skattefradragsordningen håndteres av DELKs hovedkontor, og henvendelser om gaver og givertjeneste kan gjøres til økonomileder Venke S. Gjelstad på 33 35 93 50 eller på e-post.

DELKs konto for gaver med skattefradrag er 3000 24 91210.

For 2024 kan hver skatteyter få inntil kr 25 000 i skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner/tros- og livssynssamfunn.

Praktisk informasjon

Gave via bank med skattefradrag
Avtalegiro: Det mest kostnadseffektive er å opprette avtalegiro. Du kan opprette avtalegiroavtale på delk.no/gaver.
Enkeltgaver med KID: En annen mulighet er å å gi enkeltgaver med KID. Du får et eget personlig KID-nummer til hvert formål, og du kan bruke KID-nummeret/-numrene så mange ganger du ønsker. Du kan ta kontakt med hovedkontoret for å få KID-nummer/-numre.

Gave via bank uten skattefradrag
menighetens kontonummer: 3000 33 98095

Gave via Vipps uten skattefradrag
Menighetens vippsnummer: 105154 Gaver under arrangementer blir videresendt til det formål som det blir annonsert om. Øvrige gaver går til lokalt menighetsarbeid i Kristiansand menighet.

Kontaktopplysninger: – økonomileder på hovedkontoret: Venke Sigrid Gjelstad, vsg@delk.no / 33 35 93 50 / 46 46 70 42 – kasserer og regnskapsfører i Kristiansand menighet: Lars Egil Jakobsen, larsegil84@hotmail.com / 98 82 35 66