Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Hvem er vi?

Kristiansand menighet er en evangelisk-luthersk frikirke som holder til i Blå Kors-lokalet «Stallen», i Gyldenløvsgate 54 i Kristiansand.

Kristiansand menighet – DELK er en del av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Norges eldste lutherske frikirke. Flesteparten av våre medlemmer bor i Kristiansand, men vi har også medlemmer i nabokommunene.

DELK startet i Kristiansand i oktober 2013 og har siden det hatt gudstjenester og møter. Vi har ca. to gudstjenester og ett søndagsmøte per måned.