Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Fonter

Skriftprogrammet til DELK er utviklet med tanke på bruk både på web og print.

Delk benytter tre hovedskrifter i sin profilering.

Logo:
Skriftbildet DELK under logosymbol er spesialtilpasset basert på Helvetica Neue og skal ikke endres. Dersom du trenger logo for nedlastning, klikk her.

Navntrekk:
Navntrekk (‘Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn’, ‘Ryenberget menighet’) er satt i Helvetica Neue og skal ikke endres. For originaler til navntrekk, se siden Logo.

Tekst, presentasjoner o.l:
Fonten Lato kan benyttes til dekorative overskrifter i f.eks. annonser, menighetsblad og lignende, forutsatt at det er profilbærende elementer. Lato benyttes også som primær tekstfont på web, og må gjerne benyttes i andre tekstsammenhenger.

Til øvrig tekst benyttes fontene Merriweather og Verdana. Merriweather benyttes til headinger, ingresser og annen uthevet tekst, Verdana til øvrig tekst. Verdana er en standardfont som er å finne på alle moderne computere.