Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kalenderhendelse som artikkel

Når du har opprettet et arrangement i WordPress, kan du utvide det med samme innholdskomponenter som artikkel og seksjon.

Flere fordeler og muligheter

  • Du kan reklamere og invitere til arrangementet i artikkelform
  • Artikkelen forsvinner av seg selv når arrangementsdatoen har passert
  • Legg til en Les mer-pil i kalenderen

Reklamere og invitere til arrangementet i artikkelform

Åpne arrangementet i WordPress og velg fanen Innhold. Der kan du legge til de samme innholdskomponentene som for artikler og seksjoner. Huk av for kategorien Glimt fra hverdagen (skoler) eller Aktuelt (menigheter og andre virksomheter). «Arrangementsartikkelen» dukker opp på de samme stedene som  andre slike glimt/aktuelt-artikler.

Forutsetningen er at det er merket av for både Artikler og Arrangementer under Velg innholdstype(r) på innholdskomponentet Relaterte artikler.

Artikkelen forsvinner av seg selv når arrangementsdatoen har passert

Invitasjoner til arrangementer som har passert, er som visne blomster på nettsidene. For å unngå dette er det best å skrive artikler om et arrangement i selve arrangement-objektet i WordPress. Da vil artikkelen forsvinne av seg selv når datoen har passert.

"Les mer"-pil i kalenderen

Slik legger du til en lenke (URL) til artikkelteksten så en «Les mer»-pil vises i kalenderen.

Åpne arrangementet i WordPress og trykk fanen Innstillinger.

Legg musa over permalenka, høyreklikk og trykk Kopier kopling (ev. Kopier lenke).

Hvis du i stedet skal lenke til en ekstern artikkel på nettet, åpner du den nettsiden og kopierer URL-feltet der.

Bla ned til bunnen av siden og høyreklikk i feltet URL.

Klikk Lim inn.

Hvis du i stedet skal lenke til en annen artikkel, bruker du lenke-feltet under fanen Hero. Der kan du søke etter artikler og seksjoner på alle DELK-virksomheter.