Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Tekst og bilde

Innhold

Tekst- og bildekomponentet består av en velger for bilde, som du kan hente fra mediebiblioteket eller laste opp fra maskinen din, og et inputfelt for tekst.

Når du lager et tekst- og bildekomponent, vær bevisst på størrelsesforholdet mellom teksten du skriver inn og bildet du har valgt.

Det er tekst- og bildekomponentet som er brukt i denne layouten!

Innstillinger

Under innstillinger velger du bakgrunnsfarge samt rekkefølge på tekst og bilde. Å legge inn annenhver høyre- og venstrestilt skaper en fin rytme på siden!