Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

For administrator: Sortere kategorier

For en administrator er kategorioppsettet ganske omfattende.

Steg 1 – i kategorilisten, velg visningsinnstillinger øverst til venstre, og sett antall til 999

Steg 2 – klikk på knappen «Collapse parents» – da skjules alle underkategorier

Deretter kan du klikke og dra kategoriene til ønsket rekkefølge. For å se underkategoriene igjen, last siden på nytt etter at du har alle kategoriene på riktig plass.

Du kan selvsagt også sortere underkategorier om du skulle ønske å gjøre det.