Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Oppdatering av permalenke

Permalenken er nettsidens adresse.

Når du oppretter en artikkel, genereres det automatisk en permalenke – som vises rett under tittelfeltet i administrasjonen. Permalenken bygges automatisk opp av seksjonsnavn, underkategori og artikkeltittel.

Dersom du, etter å ha opprettet artikkelen, endrer kategoriseringen, vil du se at permalenken IKKE oppdateres.

Løsning: Trykk på oppdater en gang til.