Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Personer

Kontaktpersoner legges inn i to omganger

1) Menyvalget Personer

Trykk Legg til og fyll inn feltene:

  • Legg til tittel (personens navn)
  • Tittel/posisjon
  • Epost

Fyll inn Telefon hvis brukeren skal kunne ringe personen direkte.

Profilbilde

Brukeren bringes tettere på personen hvis du også legger til profilbilde.

  • Klikk Legg til bilde
  • Last opp bilde eller finn det i Mediebibliotek

Personer med flere roller

Hvis en person er for eksempel både faglærer og rådgiver, legger du til rollen i parentes bak navnet. Skriv personens navn på nytt i feltet Navn (override). Hvis dette feltet står tomt, er det tittelfeltet som vises på nettsiden.

Huk av hovedseksjonen i Kategorier og trykk Publiser.

Senere oppretter du samme person på nytt med den andre rollen.

Det som står i Navn (override), vises på nettsiden. Det øverste feltet vises da bare i WordPress og hjelper deg å skille de ulike rollene.

2) I artikkel eller seksjon

Legg til innholdskomponentet Kontaktperson. Søk opp personen. Velg alternativet med aktuell rolle i parentes.