Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Hent innholdselement

I mange tilfeller er det slik at innhold skal gjengis identisk på flere skoler eller menigheter. Istedet for å sende brukeren til delk.no – har vi laget et komponent for å hente slikt innhold fra innholdstypen Elementer.

Legg til komponentet og velg elementet du vil hente.

Dersom elementet oppdateres vil dette gjenspeiles overalt hvor det er i bruk.

Husk at du kan velge å ha dine egne komponenter før og etter – om du ønsker å kontekstualisere innholdet for ditt bruk.

Innholdet nedenfor er hentet fra elementartikkelen «Skolens historie».

For mer enn 150 år siden startet de første foreldrene i kirkesamfunnet privatskole for å gi barna sine kristen undervisning og oppdragelse. Allerede i 1866 gikk en del foreldre i Vestfold sammen om å danne egne kristne barneskoler. Målet med dette var å ivareta den kristne opplæringen på en bedre måte enn det de mente den offentlige skolen gjorde.

Gjennom alle år har DELK sett skolearbeidet som en av sine hovedoppgaver. Kirkesamfunnet driver i dag fem grunnskoler på Østlandet. Skolene er godkjente etter friskoleloven.