Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Sitat – fremhevet tekst

Sitatkomponentet bidrar til å skape variasjon i leserytmen. Er det et viktig poeng i teksten, som skal frem? En referanse til en Bibeltekst – eller andre vise formuleringer? Da er sitatblokken nyttig å ha.

Sitatet er til for å skape variasjon!

Under fanen innstillinger kan du velge størrelse og bakgrunnsfarge. Tekstfarge tilpasser seg automatisk til valget du har gjort for bakgrunnsfarge.

Noen sitater er mer fremhevede enn andre – dette er som du ser satt opp med lys bakgrunn og liten tekst.