Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Tabeller

Tabeller er nyttig for å strukturere praktisk informasjon.

Tablepress

Steg 1 er å opprette tabellen i Tablepress. Du finner dette i sidemenyen i WordPress. Velg legg til ny og legg inn det ønskede antall rader og celler.

La feltet for beksrivelse stå tomt, dette er ikke i bruk i frontend.

Legg inn dataene i cellene som beskrevet i bildet til venstre.

Alternativer

Deaktiver alle valg som er satt default under Alternativer.

Kortkode

Øverst i tabelladministrasjonen finner du et tekstfelt med en kortkode. Marker og kopier denne. Du limer den inn i feltet for tabellkode i innholdskomponentet for tabell – eller i tilsvarende felt under trekkspill.

Slik ser tabellen ut

Detteer
enveldig
fintabell