Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2. søndag i påsketiden

Ryenberget menighet, 2022-04-24

Bibelbok/tema: PåsketidenJohannes