Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

avskjed_HansenEkenes-26_web-scaled-aspect-ratio-16-9
avskjed_HansenEkenes-26_web-scaled-aspect-ratio-9-16

Avskjed med familien Hansen-Ekenes

Så kom dagen mange i Ryenberget menighet har grugledet seg til. Det at noen fra våre menighet vil dra til fjerne himmelstrøk i evangeliets tjeneste er en stor glede. På den andre siden er avskjed alltid en sørgelig affære.

Det var nesten som vanlig. Kristoffer prest sto ved alteret og ønsket velkommen til gudstjeneste i Ryenberget menighet som så mange ganger før de siste sju årene.

Ryenberget skole er et veldig viktig misjonsprosjekt for menigheten vår. Akkurat som vi pleier den søndagen som er nærmest skolestart, så ble alle skolens ansatte ved Ryenberget skole å bli bedt for i år også. Det å undervise 200 elever og å bygge trygge og gode klasse- og skolemiljø, er ingen liten oppgave. Derfor ber vi til Gud for skolen vår. Alle ansatte på skolen ble nevnt med navn for Gud.

I år ble ble dessuten ny rektor, Anne Reinfjord Solberg, bedt for med håndspåleggelse  – sammen med nyansatt musikkleder Kristian Heian – framme ved alterringen i kirka.

Men det som preget dagen for de fleste – inkludert i form av tårer og hulking – var at dette var siste dagen på veldig lenge at familien Sigrid og Kristoffer Hansen-Ekenes med barna Elise (6), Mari (3) og Anna (1) var sammen med oss. Før august måned er omme, så vil de være på Madagaskar for å starte opp et nytt liv som familie og som bidragsytere i et team som har som langsiktig mål å oversette Bibelen til ca 20 minoritetsspråk på Madagaskar. Det å kunne lese – eller høre i kirka – på morsmålet hva Jesus har gjort for hvert enkelt menneske på hele jorden, er veldig viktig.

Det er veldig mange som har blitt veldig glade i Sigrid og Kristoffer og barna. De mange avskjedsgavene familien fikk var et synlig tegn på det. Før kirkekaffen var slutt hadde det blitt mange godord, tårer og klemmer. Det å sende ut en ressursfamilie som familien Hansen-Ekenes i misjonstjeneste vil bli lagt merke til i menigheten de ble sendt ut fra – og i den sammenhengen på Madagaskar de vil virke og leve i framover.

Viljen til å støtte opp om utsendelsen var det ingenting å si på. Ofringen til DELKs misjonsprosjekter denne dagen ble på størrelse med en ofring til prestetjenesten. For en frikirke som Ryenberget har ofringene for å kunne dekke lønnskostnader for egen prest tradisjonelt vært størst. Men når antallet utsendinger for DELK i misjonstjeneste stiger, så er forandringene på vei.