Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Familien-Hansen-Ekenes-aspect-ratio-16-9
Familien-Hansen-Ekenes-aspect-ratio-9-16

Bibeloverssettere på Madagaskar

Hvor enkelt er det å komme til tro på Jesus uten å ha en Bibel på et forståelig språk? Hvor enkelt er det å modnes i troen på Jesus uten å ha en Bibel på morsmålet sitt?

Det finnes fortsatt 2014 folkegrupper i verden som ikke har noe av Bibelen på sitt eget språk. I 2731 folkegrupper pågår det nå bibeloversettelse.

En veldig sentral familie i Ryenberget menighet – prestefamilien Sigrid og Kristoffer Hansen-Ekenes med de tre barna Elise, Mari og Anna – er nå på vei til et bibeloversettelsesprosjekt på Madagaskar som utsendinger for Wycliffe. Misjonssekretær Andreas Johansson intervjuet dem på gudstjenesten i Ryenberget 12. desember 2021.

Hvorfor Madagaskar?

På Madagaskar har det blitt drevet misjon i over 100 år og den gassisk-lutherske kirka er én av de største og mest livskraftige lutherske kirkene i hele verden. Er det fortsatt unådde folkegrupper på Madagaskar?

Ja, det er det, faktisk! Men like viktig er det at ikke alle forstår det offisielle språket. Nærmere lingvistiske undersøkelser viser at «dialektene» på Madagaskar er ulike språk. Noen av dem er kanskje så forskjellige som norsk er fra tysk. Det handler om hele ni millioner mennesker fordelt på litt over 15 språk som trenger å høre Guds ord på hjertespråket. I tillegg kan gassisk tegnspråk bli noe vi skal jobbe med, siden Sigrid er utdannet tegnspråktolk, sier Kristoffer.

Lang forberedelse

Jeg har skjønt at det ligger en ganske lang forberedelsestid bak dette her. Jeg mener at Gud har forberedt dere i lang tid allerede. Kan du fortelle om det Sigrid?

Jeg opplevde å få et kall til å bli bibeloversetter da jeg var 15 år gammel. Dette var lenge drømmen og planen, men livet førte oss ikke helt den veien. De siste årene har jeg trodd at det aldri kom til å bli aktuelt, ettersom det normalt kreves et langt studieløp for å bli bibeloversetter. Men siden jeg er tegnspråktolk, har jeg jo utdanning innenfor oversettelse. Kristoffers bakgrunn som teolog med fordypning i gresk og med oversettelsesproblematikk som tema for masteroppgaven passer også godt inn. I tillegg har han fått nyttig erfaring som bibeloversetter i Bibelselskapet i høst. Da Wycliffe sa at de kunne bruke oss, oppleves det som en bekreftelse på at Gud har vært med i de små valgene hele veien, og et dytt i ryggen fra ham til å gå inn i dette. Et kall, rett og slett.

Når skjer det?

Et praktisk spørsmål: Når planlegger dere å dra til Madagaskar som bibeloversettere? Og hvor skal dere bo?

Det er mye som er uvisst, men vi håper å reise tidligst i september 2022. Vi skal etter planen bo i Antsirabé, som ligger i høylandet cirka 1500 meter over havet. Vi vet ikke hvor lenge vi blir, men er åpne for at det kan bli en del år.

Hva skjer med prestestillingen på Ryenberget nå?

Det er lenge til september 2022. Derfor har menigheten nå relativt god tid til prosessen med å få på plass ny prest. Kirkesamfunnet har retningslinjer for en god og åpen prosess. Menigheten skal velge personer som skal sitte i tilsettingsutvalget sammen med representantene fra DELK sentralt. Allerede på et ekstraordinært menighetsmøte 23. januar kan vi velge våre representanter.

Lese mer?

Oversettelsesprosjektet på Madagaskar har vært i gang i over 20 år allerede. Du kan lese en artikkel om Sigrid og Kristoffer sine framtidige kollegaer her. Dessuten kan du lese om prosjektet i Wycliffenytt 3/21 på s.12-13. Prosjektet har også en egen nettside på engelsk.

Vi i Ryenberget menighet vil savne Sigrid, Kristoffer og jentene, men det er en god tjeneste å sende noen til å formidle Guds Ord på hjertespråket! Slikt kan det bli levende tro og evig liv av!