Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kristian-Heian-ved-orgelet-scaled-aspect-ratio-16-9
Kristian-Heian-ved-orgelet-scaled-aspect-ratio-9-16

Historisk ansettelse på Ryenberget

Kristian Heian (24) er ny musikkleder i Ryenberget menighet

15. august 2022 begynte Kristian Heian (24 år) fra Våle i Vestfold i den nyopprettede stilingen som musikkleder på Ryenberget. Det er en historisk hendelse. Kristian er vokst opp i DELK og har nylig fullført bachelor i kirkemusikk og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) fra Norges Musikkhøgskole. Han skal jobbe 50 % i en fast stilling.

Ifølge stillingsinstruksen skal musikklederen bidra til å løfte sang- og musikkarbeidet i menigheten. Han har ansvar for at nådegaver og talenter oppdages og settes i bruk, og at generasjonsmenigheten styrkes og fordypes i lovprisningen av den treenige Gud. Menighetsstyret er veldig glade for at denne satsningen er falt på plass. Og DELK kan være stolt av å ha en dyktig ung mann som Kristian blant sine ansatte medarbeidere.

Gjennom 150 år har synet på utdanning og lønn endret seg mye i kirkesamfunnet. De første prestene hadde hverken teologisk utdanning eller lønn. Det samme gjaldt lærerne. Med tiden har vi fått lønnede og utdannede både prester, lærere og diakoner. Og det oppleves som en velsignelse og et gode.

Menighetene rundt om er velsigna med mange svært dyktige musikere både med og uten formell utdanning. Slik har det vært også på Ryenberget. Men ingen har til nå ansatt noen med kirkemusikkutdanning for å utføre og lede musikktjenesten i menigheten.

Høsten 2022 rekker han akkurat å komme litt i gang før han skal ha tre måneder permisjon for å gå på bibelskole i Hemsedal. Men fra 1. søndag i advent er han fullt i gang og tilbake.

Kristian får oppgaver både på søndager og hverdager. Han blir å se og høre både på orgelkrakken og pianokrakken, alene og i samspill med andre. Selv kaller han dette drømmejobben. Det er lett å skjønne, og vi ønsker Kristian Guds velsignelse og lykke til i oppgavene.