Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Øyvind Samnøy på talerstolen

Bibeltimeserie - Jesus som vår yppersteprest

Gjennom denne første helga i april har vi på Ryenberget fått del i store skatter i fra både det gamle og det nye testamentet. Lydopptak/Podkast ligger nå tilgjengelig fra disse 4 bibeltimene av Øyvind Samnøy.

Øyvind Samnøy har tatt oss med på dypdykk i yppersteprestens rolle i fra mosebøkene, og trukket tråden over til Jesu gjerning for oss på Golgata og betydningen av hans yppersteprestlige gjerning som fullt og helt erstatter yppersteprestens rolle i fra gammelt av. Dette er godt stoff for den som vil forberede seg til påsken også gjennom bibelstudier. De fire bibeltimene er nå tilgjengelig i opptak i vårt podkast-arkiv. Finn gjerne fram din egen bibel og følg med. God fornøyelse.