Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Oyvind-Samnoy-aspect-ratio-16-9
Oyvind-Samnoy-aspect-ratio-9-16

Møtehelg i Ryenberget menighet med Øyvind Samnøy

Møtehelg i Ryenberget menighet 1.-3. april

Første helga i april kommer Øyvind Samnøy til Ryenberget menighet for å holde møtehelg.

Programmet blir:

Fredag 1. april kl 19 – med kveldsmat

Lørdag 2. april kl 17 – med kveldsmat

Søndag 3. april kl 19

Tema for møtehelga: Jesus vår øversteprest

Store deler av Gamle testamentet handler om at det er nødvendig med mellommenn mellom Gud og mennesker. De i Ryenberget menighet som i løpet av 2022 leser Årsbibelen har allerede lest i Mosebøkene om øverstepresten Aron og alle forskriftene rundt øversteprestene tjeneste som måtte til fordi det er farlig for et syndig menneske å nærme seg en hellig Gud.

Jesus er den store øverstepresten som har ordnet frelse «utenfor oss», og på denne måten åpnet en ny og levende vei til Gud. Jesus har en øverstepresteig gjerning i himmelen nå: Han gjør soningen gjeldende og skaffer syndsforlatelse. Han ber for oss og formidler Guds velsignelse over sitt folk.

Hvem er Øyvind Samnøy?

Øyvind er halvtidsforkynner (vinterhalvåret) siden 1985 og ansatt i Region Vest i NLM. Han bor i Fortun (Luster kommune) i Sogn og driver med sau. Han har vel hundre sauer som trenger for om vinteren og venter litt over 200 lam til våren.

Øyvind er gift med Wenche som er fra Fortun. Sammen har de fem barn som etterhvert har blitt voksne. Barnebarna har også begynt å komme.