Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Juletre-flagg-1-scaled-aspect-ratio-16-9
Juletre-flagg-1-scaled-aspect-ratio-9-16

Og så kom MISJONSjuletreet på plass i kirka

Det finnes gode grunner til å feire Messias sin fødselsfest, selv om vi ikke kjenner datoen da Jesus ble født. Ryenberget kirke står klar for feiring!

Det å ta inn et tre inn i huset eller inn i et kirkebygg har ikke noe bibelsk belegg. Greia med juletre er uansett ikke så gammel. Skikken er i Norge belagt første gang tidlig på 1800-tallet – og før det hadde de drevet med trepynting innendørs i Tyskland i noen hundreår.

Men mange synes det er koselig med tre, også innendørs. I Ryenberget kirke ble årets juletre gjort om til et MISJONSjuletre med flagg fra alle verdens hjørner. Han som vi feirer når det er Messias sin fødselsfest – eller jul – kom til Israel og til det jødiske folk, slik som engelen sa: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket» (Luk 2,10) Folket det siktes til her er israelsfolket, de jødiske folk.

Men dette barnet som ble født i Betlehem kom ikke «bare» til Israel og israelsfolket. Det satte  en gammel mann som het Simeon ord på da han fikk holde Jesusbarnet i armene sine i tempelet i Jerusalem:

Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred,
slik som du har lovet.
For mine øyne har sett din frelse,
som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk,
et lys til åpenbaring for hedningene
og ditt folk Israel til ære. (Luk 2,29-32)

Derfor gir det god mening å ha et MISJONSjuletre i kirka, et tre pyntet med flagg fra alle verdens hjørner. Vi feirer én Frelser som ble født som jøde, men til beste for alle verdens folkeslag og nasjoner.

Fra DELK har vi sendt ut noen vitner og utsendinger til flere av de folkegruppene som enda ikke har hørt om at det er Jesus Messias/Kristus som er verdens eneste Frelser. Vi snakker om ca 3 000 000 000 (tre milliarder) mennesker som tilhører folkegrupper som er unådde.

Kan alle flaggene på MISJONSjuletreet i Ryenberget kirke få lov til å inspirere deg til å be for at mange mennesker fra alle jordens nasjoner og folkegrupper skal komme til tro på Jesus og leve som hans disipler?

Juleprogrammet i Ryenberget menighet:

  • Julaften kl 14:30: Familiegudstjeneste v/ Håkon Valen-Sendstad. Barnekoret JUBEL synger. Ofring til DELKs misjonsprosjekter.
  • 1. Juledag kl 12: Høytidsgudstjeneste v/ Håkon Valen-Sendstad. Søndagsskole. Ofring til prestetjenesten.
  • 1. Nyttårsdag kl 12: Gudstjeneste med nattverd v/Ulf Asp. Ofring til nødhjelp.

VELKOMMEN!