Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

IMG_0278-scaled-aspect-ratio-16-9
IMG_0278-scaled-aspect-ratio-9-16

Påskemåltid i Ryenberget menighet

Skjærtorsdag 14. april kl 16 blir det påskemåltidsgudstjeneste i Ryenberget kirke.

Vi feirer nattverd forholdsvis ofte i Ryenberget menighet, men hvordan begynte hele historien om nattverd? Hvordan var stemningen da Jesus innstiftet nattverden?

Jesus innstiftet nattverden på et jødisk påskemåltid, et måltid alle jøder feiret på den tiden og som alle jøder feirer den dag i dag hvert år det er påskehøytid (ifølge den jødiske kalenderen så klart).

Når vi feirer nattverd i Ryenberget (og generelt i alle kirker) bruker vi ett beger på alteret og alle får én dose vin. Men ved å lese i NT skjønner vi at da Jesus innstiftet nattverden ble det servert mer enn én dose vin per person.

I Lukas 22 står det i v.17 at Jesus tok et beger og bad takkebønnen (et fast liturgisk ledd på hebraisk), men det er ikke før i vers 20 at Jesus tok «begeret etter måltidet» og sa det er «den nye pakt i mitt blod». To av vinbegerne står altså omtalt hos Lukas.

Når Paulus skal forklare litt om nattverden for menigheten i Korint, så skriver han i 1 Kor 10,16 at det begeret som Jesus brukte til å innstifte nattverden, kalles «velsignelsens beger» og senere i 1 Kor 11,25 forteller Paulus at det er snakk om «begeret etter måltidet».

Vi skjønner altså at et påskemåltid er et ordentlig måltid (full middag) og at det inneholder flere beger vin.

Et jødisk påskemåltid har hele fire beger vin:

  1. Livets beger
  2. Frelsens beger
  3. Velsignelsens beger (begeret etter måltidet)
  4. Håpets beger

Møter dere opp skal dere få høre om afikomanen som gjømmes et sted så barna kan få lete etter den (hvis ikke barna kommer må en voksen stå for letingen) og så brukes afikomanen sammen med det tredje begeret til xxx (møt opp så vil dere få svaret).

En annen veldig viktig ting å skjønne når det er snakk om et messiansk påskemåltid: Det er en gudstjeneste foran Guds ansikt med nattverd og Jesus sitt fulle nærvær. Samtidig er det en familiesamling tilpasset barna, for Gud sa til Israelsfolket  «Du skal lære dine barn…». Og skal vi gjøre en sammenligning til med hvordan vi pleier gjøre det i Ryenberget så ligner påskemåltidet ikke så lite middagsdelen i «Middag & Kor», med den lille forskjellen at påskemåltidet begynner kl 16:00 (og at det kanskje er naturlig å pynte seg til fest).

Med tanke på at det mellom beger nr 2 og beger nr 3 blir servert full middag (i tillegg til noen småretter som kobler sammen trosopplæringen med smakssansene våre) så er påmelding en viktig ting:

Påmelding senest i løpet av Palmesøndag 10. april til ryenberget.kirke@delk.no eller til Kristoffer (906 28 073).