Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Velkommen-hjem-29.-aug-aspect-ratio-16-9
Velkommen-hjem-29.-aug-aspect-ratio-9-16

Behov for alle nådegaver og personlighetstyper

Ryenberget menighet består av Kirkens Herre (altså Jesus) og alle de menneskene som hører til i menigheten. Menighetens liv og virke påvirkes derfor veldig mye av oss som hører til i Ryenberget og hvordan vi bruker de evnene, nådegavene og ressursene vi har fått.  I Guds familie er det alltid plass til flere.
Det viktigste er å tilhøre Jesus «ved dåp og tro», men i en familie er det også veldig viktig å bidra til beste for fellesskapet. Ikke sjelden vokser troen på Jesus nettopp ved at vi forplikter oss på en eller flere oppgaver.
Noen av oppgavene som allerede finnes hos oss er sang og musikk, administrasjon, økonomistyring, søndagsskoleleder, leder av ungdomsklubb,  leksehjelp for barn i nabolaget, klokker, besøkstjeneste, forbønstjerneste, kirkevert, kirkekaffe, matlaging og mye mer. Kanskje vil dine nådegaver og evner føre til at Ryenberget menighet når enda lenger?
Kom gjerne innom for å bli kjent!
Eller ta kontakt med staben menighetskontoret.