Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2021-10-24-Jubel-5_web-scaled-aspect-ratio-16-9
2021-10-24-Jubel-5_web-scaled-aspect-ratio-9-16

Middag&Kor

Middag for hele familien og korøvelse for barna.

Middag&Kor er et hverdagsarrangement i kirka for barn der du slipper å rekke hjem til middagen.

Ca annenhver tirsdag kl 16:30 er det en enkel hverdagsmiddag middag for hele familien. Etter et såkorn (kort andakt) øver barna i koret JUBEL, mens de voksne drikker kaffe og er sosiale i kirkestua. Ca kl 18:30 er det hele ferdig og alle drar hjem til sitt.

Øvelsesdatoene kan du finne her:

Kalender
21. juli 2024
Ryenberget menighet 11:00

Gudstjeneste med nattverd

9. søndag i treenighetstiden
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad

28. juli 2024
Ryenberget menighet 11:00

Søndagsmøte

10. søndag i treenighetstiden

Tale v/Fred Søndby

4. aug. 2024
Ryenberget menighet 11:00

Søndagsmøte

11. søndag i treenighetstiden

Tale v/Georg Stensland

Offer til DELKs misjonsprosjekter

11. aug. 2024
Ryenberget menighet 11:00

Gudstjeneste med nattverd

12. søndag i treenighetstiden
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
Gudstjenesten er på Høgsveen retreat- og gjestegård,

18. aug. 2024
Ryenberget menighet 11:00

Gudstjeneste med nattverd

13. søndag i treenighetstiden
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Forbønn for skolens ansatte.
Offer til Prestetjenesten

Datoene for opptredener med JUBEL kan du finner her:

Kalender
21. juli 2024
Ryenberget menighet 11:00

Gudstjeneste med nattverd

9. søndag i treenighetstiden
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad

28. juli 2024
Ryenberget menighet 11:00

Søndagsmøte

10. søndag i treenighetstiden

Tale v/Fred Søndby

4. aug. 2024
Ryenberget menighet 11:00

Søndagsmøte

11. søndag i treenighetstiden

Tale v/Georg Stensland

Offer til DELKs misjonsprosjekter

11. aug. 2024
Ryenberget menighet 11:00

Gudstjeneste med nattverd

12. søndag i treenighetstiden
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
Gudstjenesten er på Høgsveen retreat- og gjestegård,

18. aug. 2024
Ryenberget menighet 11:00

Gudstjeneste med nattverd

13. søndag i treenighetstiden
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Forbønn for skolens ansatte.
Offer til Prestetjenesten