Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2021-10-24-Jubel-5_web-scaled-aspect-ratio-16-9
2021-10-24-Jubel-5_web-scaled-aspect-ratio-9-16

Middag&Kor

Middag for hele familien og korøvelse for barna.

Middag&Kor er et hverdagsarrangement i kirka for barn der du slipper å rekke hjem til middagen.

Ca annenhver tirsdag kl 16:30 er det en enkel hverdagsmiddag middag for hele familien. Etter et såkorn (kort andakt) øver barna i koret JUBEL, mens de voksne drikker kaffe og er sosiale i kirkestua. Ca kl 18:30 er det hele ferdig og alle drar hjem til sitt.

Øvelsesdatoene kan du finne her:

Kalender
27. feb. 2024
Ryenberget menighet 16:30

Middag&Kor

Middag for hele familien. Legoklubb eller korøvelse for barna.

28. feb. 2024
Ryenberget menighet 12:00

Onsdagslunsj i kirkestua

Ta med matpakke.

1. mars 2024
Ryenberget menighet 19:00

Lovsangskveld

3. mars 2024
Ryenberget menighet 11:00

Gudstjeneste med skriftemål og nattverd

3. søndag i fastetiden
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Søndagsskole
Offer til Prestetjenesten

6. mars 2024
Ryenberget menighet 11:00

Seniortreff

Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
Kristian Heian: Min vei til å bli yrkesmusiker.

Datoene for opptredener med JUBEL kan du finner her:

Kalender
27. feb. 2024
Ryenberget menighet 16:30

Middag&Kor

Middag for hele familien. Legoklubb eller korøvelse for barna.

28. feb. 2024
Ryenberget menighet 12:00

Onsdagslunsj i kirkestua

Ta med matpakke.

1. mars 2024
Ryenberget menighet 19:00

Lovsangskveld

3. mars 2024
Ryenberget menighet 11:00

Gudstjeneste med skriftemål og nattverd

3. søndag i fastetiden
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Søndagsskole
Offer til Prestetjenesten

6. mars 2024
Ryenberget menighet 11:00

Seniortreff

Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
Kristian Heian: Min vei til å bli yrkesmusiker.