Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2021-10-24-Jubel-5_web-scaled-aspect-ratio-16-9
2021-10-24-Jubel-5_web-scaled-aspect-ratio-9-16

Middag&Kor

Middag for hele familien og korøvelse for barna.

Middag&Kor er et hverdagsarrangement i kirka for barn der du slipper å rekke hjem til middagen.

Ca annenhver tirsdag kl 16:30 er det en enkel hverdagsmiddag middag for hele familien. Etter et såkorn (kort andakt) øver barna i koret JUBEL, mens de voksne drikker kaffe og er sosiale i kirkestua. Ca kl 18:30 er det hele ferdig og alle drar hjem til sitt.

Øvelsesdatoene kan du finne her:

Kalender
7. feb. 2023
Ryenberget menighet 08:00

Åttebønn

Et kvarters morgenbønn

7. feb. 2023
Ryenberget menighet 10:11

Åpen kirke

Tid for stillhet, bønn og ettertanke

8. feb. 2023
Ryenberget menighet 19:00

Bibel & Brød

v/Håkon Valen-Sendstad
Bibelundervisning fra 1 Peters brev: 1Pet.1,13-1,25 Et hellig liv
Nattverdgudstjeneste, samtale og kveldsmat.

9. feb. 2023
Ryenberget menighet 19:00

Kirkeforum DELK i Moe kirke

Hvordan leve og veilede i en seksualisert tid? Kjønn og seksualitet i en tid preget av mangfold. Hvordan møte mennesker med respekt og toleranse, nåde og sannhet? v/ Alexis Lundh
Foredraget blir streamet.

10. feb. 2023
Ryenberget menighet 09:22

Ungdomskveld

Bibel, mat og aktiviteter.

Datoene for opptredener med JUBEL kan du finner her:

Kalender
7. feb. 2023
Ryenberget menighet 08:00

Åttebønn

Et kvarters morgenbønn

7. feb. 2023
Ryenberget menighet 10:11

Åpen kirke

Tid for stillhet, bønn og ettertanke

8. feb. 2023
Ryenberget menighet 19:00

Bibel & Brød

v/Håkon Valen-Sendstad
Bibelundervisning fra 1 Peters brev: 1Pet.1,13-1,25 Et hellig liv
Nattverdgudstjeneste, samtale og kveldsmat.

9. feb. 2023
Ryenberget menighet 19:00

Kirkeforum DELK i Moe kirke

Hvordan leve og veilede i en seksualisert tid? Kjønn og seksualitet i en tid preget av mangfold. Hvordan møte mennesker med respekt og toleranse, nåde og sannhet? v/ Alexis Lundh
Foredraget blir streamet.

10. feb. 2023
Ryenberget menighet 09:22

Ungdomskveld

Bibel, mat og aktiviteter.