Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2021-10-24-Jubel-5_web-scaled-aspect-ratio-16-9
2021-10-24-Jubel-5_web-scaled-aspect-ratio-9-16

Middag&Kor

Middag for hele familien og korøvelse for barna.

Middag&Kor er et hverdagsarrangement i kirka for barn der du slipper å rekke hjem til middagen.

Ca annenhver tirsdag kl 16:30 er det en enkel hverdagsmiddag middag for hele familien. Etter et såkorn (kort andakt) øver barna i koret JUBEL, mens de voksne drikker kaffe og er sosiale i kirkestua. Ca kl 18:30 er det hele ferdig og alle drar hjem til sitt.

Øvelsesdatoene kan du finne her:

Kalender
26. sep. 2023
Ryenberget menighet 16:30

Middag&Kor

Middag for hele familien. Legoklubb eller korøvelse for barna.

27. sep. 2023
Ryenberget menighet 11:00

Seniortreff

Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
Tema: "Fremtidsfullmakt og arv" v/ Aisha Ahmed fra Frelsesarméen.

29. sep. 2023
Ryenberget menighet 18:00

Oljeberget – ungdomskveld

Bibel, mat og aktiviteter.

1. okt. 2023
Ryenberget menighet 11:00

Gudstjeneste med nattverd

18. søndag i treenighetstiden
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Dåp.
Søndagsskole.

8. okt. 2023
Ryenberget menighet 11:00

Familiemøte

19. søndag i treenighetstiden

Tale v/Egil Helland

Offer til DELK Ung/Barn og familie

Datoene for opptredener med JUBEL kan du finner her:

Kalender
26. sep. 2023
Ryenberget menighet 16:30

Middag&Kor

Middag for hele familien. Legoklubb eller korøvelse for barna.

27. sep. 2023
Ryenberget menighet 11:00

Seniortreff

Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
Tema: "Fremtidsfullmakt og arv" v/ Aisha Ahmed fra Frelsesarméen.

29. sep. 2023
Ryenberget menighet 18:00

Oljeberget – ungdomskveld

Bibel, mat og aktiviteter.

1. okt. 2023
Ryenberget menighet 11:00

Gudstjeneste med nattverd

18. søndag i treenighetstiden
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Dåp.
Søndagsskole.

8. okt. 2023
Ryenberget menighet 11:00

Familiemøte

19. søndag i treenighetstiden

Tale v/Egil Helland

Offer til DELK Ung/Barn og familie