Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2021-10-24-Jubel-5_web-scaled-aspect-ratio-16-9
2021-10-24-Jubel-5_web-scaled-aspect-ratio-9-16

Middag&Kor

Middag for hele familien og korøvelse for barna.

Middag&Kor er et hverdagsarrangement i kirka for barn der du slipper å rekke hjem til middagen.

Ca annenhver tirsdag kl 16:30 er det en enkel hverdagsmiddag middag for hele familien. Etter et såkorn (kort andakt) øver barna i koret JUBEL, mens de voksne drikker kaffe og er sosiale i kirkestua. Ca kl 18:30 er det hele ferdig og alle drar hjem til sitt.

Øvelsesdatoene kan du finne her:

Kalender
29. sep. 2022
Ryenberget menighet 19:00

Strikkekveld

For deg som er glad i å strikke - eller vil lære.

2. okt. 2022
Ryenberget menighet 11:00

Søndagsmøte

17.søndag i treenighetstiden

Tale v/Tom Emil Asp

4. okt. 2022
Ryenberget menighet 18:30

Åpen kirke

Tid for stillhet, bønn og ettertanke

9. okt. 2022
Ryenberget menighet 11:00

Søndagsmøte

18.søndag i treenighetstiden

Tale v/Sverre Bøe
"MERSØNDAG"
Søndagsskole.
Offer til Nødhjelp

11. okt. 2022
Ryenberget menighet 08:00

Åttebønn

Et kvarters morgenbønn

Datoene for opptredener med JUBEL kan du finner her:

Kalender
29. sep. 2022
Ryenberget menighet 19:00

Strikkekveld

For deg som er glad i å strikke - eller vil lære.

2. okt. 2022
Ryenberget menighet 11:00

Søndagsmøte

17.søndag i treenighetstiden

Tale v/Tom Emil Asp

4. okt. 2022
Ryenberget menighet 18:30

Åpen kirke

Tid for stillhet, bønn og ettertanke

9. okt. 2022
Ryenberget menighet 11:00

Søndagsmøte

18.søndag i treenighetstiden

Tale v/Sverre Bøe
"MERSØNDAG"
Søndagsskole.
Offer til Nødhjelp

11. okt. 2022
Ryenberget menighet 08:00

Åttebønn

Et kvarters morgenbønn