Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2020-10-11-Jubel-6-scaled-aspect-ratio-16-9
2020-10-11-Jubel-6-scaled-aspect-ratio-9-16

En menighet for alle generasjoner

Ryenberget menighet er en luthersk frikirke. Hver søndag samles alle generasjoner i kirka og i løpet av uka har vi samlinger for ulike aldersgrupper.

Ryenberget menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, etablert i 1872. Mer om DELK kan du lese på kirkesamfunnets hjemmesider. Vi er en menighet for Oslo og omland, og har siden 1986 holdt til på Ryen i Oslo.

Våre vedtekter finner du her.

Møteformen vår veksler mellom gudstjenester og søndagsmøter. Du finner oversikten over programmet vårt i møtekalenderen.

Trosgrunnlag

Det forpliktende trosgrunnlag for Ryenberget menighet og DELK for øvrig er Bibelen, de tre oldkirkelige bekjennelser (den apostoliske, den nikenske og den athanasianske) samt den Augsburgske bekjennelse (Confessio Augustana) og Luthers lille katekisme.

Dette har vi til felles med f.eks. Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden.