Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

11. Søndag i treenighetstiden

Ryenberget menighet, 21. august, 2022