Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

11. Søndag i treenighetstiden

Ryenberget menighet, 2022-08-21