Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

17. søndag i treenighetstiden

Ryenberget menighet, 2. oktober, 2022

Bibelbok/tema: TreenighetstidenMarkus