Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

17. søndag i treenighetstiden

Ryenberget menighet, 2022-10-02

Bibelbok/tema: TreenighetstidenMarkus