Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

4. søndag i fastetiden

Ryenberget menighet, 3. april, 2022

Bibelbok/tema: FastetidenJohannes