Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

4. søndag i fastetiden

Ryenberget menighet, 2022-04-03

Bibelbok/tema: FastetidenJohannes