Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

5. søndag i åpenbaringstiden

Ryenberget menighet, 2020-02-02