Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste, 1. søndag i fastetiden

Ryenberget menighet, 2023-02-26

Bibelbok/tema: FastetidenMatteus

«Ørkenliv»- fristelser- frelse.