Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste, 2. søndag i påsketiden

Ryenberget menighet, 2023-04-16

Bibelbok/tema: PåsketidenJohannes

Preken over da Jesus viste seg for disiplene ved Tiberias-sjøen. Vi får høre om:
- Det faktum og under at Jesus har stått opp og lever.
- Hvor viktig troen på oppstandelsen er
- At Jesus kommer oss i møte der vi er, særlig når vi har det som Peter!