Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste bots- og bønnedag

Ryenberget menighet, 2023-10-29

Bibelbok/tema: Lukas

Fred Arve prater om det første bud – hva er det å ikke ha andre guder enn Gud?
Så får vi høre om en trang dør. Hvor trang er den egentlig?
Hvem er det plass til? Er det plass til meg?

Og kan vi lære noe av prestens togturer?