Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste, Maria budskapsdag

Ryenberget menighet, 2024-03-17

Bibelbok/tema: FastetidenLukas

(NB!! Opptaket ble satt i gang litt sent, så det mangler noen minutter fra starten av preken.)

Maria lovsynger Gud for hans miskunnhet og hans uventede utvelgelse av henne, en fattig og uanselig landsbykvinne, til å være mor til Messias. Gud gjør en dobbelt gjerning: Han opphøyer de lave og hjelpeløse, men kaster de mektige fra tronen. Også vi lovsynger Gud for den han er og det han har gjort for oss da han av kjærlighet sendte sin Sønn til soning for våre synder.