Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte, 10. søndag i treenighetstiden

Ryenberget menighet, 2023-08-06

Bibelbok/tema: TreenighetstidenLukas

Overskiften for dette møtet er "Bare nåde" og to viktige spørsmål vil stilles:
1. Hvem er det egentlig Jesus kaller?
2. Hvem er det Jesus kom for?