Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte, 16. søndag i treenighetstiden

Ryenberget menighet, 2023-09-17

Bibelbok/tema: TreenighetstidenMarkus

Bibelteksten denne søndagen handler om hvordan Jesus helbredet en mann som både var døv og stum. Det er mange bibeltekster om hvordan Jesus helbredet syke. Det sier noe om at Jesus så menneskene – også de svake og fattige. Og han hadde tid. Og han kunne løse problemene. Hadde det ikke vært fint å lignet på Jesus?  Om vi ikke kan helbrede sykdom, så kan vi også se menneskene rundt oss og bry oss om dem. Og så kan vi vise folk til Jesus.

Teksten slutter med hvordan ryktene om Jesus spredte seg. Kanskje har rykter et ufortjent dårlig rykte? For «rykter» kan også være sanne historier – og de kan gjerne få handle om Jesus!