Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte, 2. søndag i åpenbaringstiden

Ryenberget menighet, 2024-01-14

Prekenteksten denne søndagen er selve starten på Markusevangeliet. Der fortelles det at det aller første Jesus gjorde i sitt voksne liv, var å gå til Jordanelven for å bli døpt av Døperen Johannes. Denne dåpen omtales som en «omvendelsesdåp». Men Jesus trengte ingen omvendelse. Vi må derfor se nærmere på hvorfor Jesus lot seg døpe. Det har kanskje noe med oss syndere å gjøre – vi som trenger omvendelse og syndstilgivelse. Det store spørsmålet blir altså: Hva har Jesu dåp med oss å gjøre?