Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte, 2. søndag i fastetiden

Ryenberget menighet, 2024-02-25

Bibelbok/tema: FastetidenLukas

Denne dagen skal vi være med på et upassende opptrinn i en forsamling av gudfryktige mennesker.
Hvordan reagerer de troende? Hvordan reagerer den uinnbudte gjesten? Og hvordan forholder Jesus seg til det som skjer?
Og hva er det Jesus vil vise oss om ekte liv, kjærlighet og nåde?