Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte, 21. søndag i treenighetstiden

Ryenberget menighet, 2023-10-22

«Pengene eller livet? - hvilke valg stiller Jesus oss ovenfor?»
I dagens tekst blir Jesus satt på prøve, ja de prøver faktisk å lure han
inn i en felle. Han avslører disse. Og svaret hans er genialt,
«gi keiseren hva keiserens er, og gi Gud hva Guds er»
Hans svar utfordrer oss igjen til vårt forhold til penger -
men enda mer utfordrer han oss om vårt forhold til Gud.

Taler er Erling Ekroll