Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte, 24. søndag i treenighetstiden

Ryenberget menighet, 2023-11-12

Reidar Hvalvik taler over søndagens tekst. Den handler om noen som vendte seg bort fra Jesus – og om noen som ikke gjorde det.
Hvorfor valgte noen å gå bort og hvorfor valgte noen å bli hos Jesus? I prekenen skal vi dukke ned i det som sies om Jesus, og se at han ikke bare har det evig livs ord, men at han er Ordet (med stor bokstav!) og livgiveren.