Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte, 3. søndag i åpenbaringstiden

Ryenberget menighet, 2023-01-22

Jesus er med på bryllupsfest i Kana i Galiliea. Jesus viste at han hadde evner - og vilje – til å ordne overflod av en annen verden. Himmelens fest senket seg ned til jorden. Det var sånn Jesus avslørte sin ære og disiplene begynte å tro på ham.