Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte, fastelavnssøndag

Ryenberget menighet, 2024-02-11

Teksten fra Joh 12,20-33 har mye å si både om Jesus og om oss. Jesus var «forferdet» og «grudde seg» til sin død. Men «hvetekornets lov» treffer både ham og oss: Slik et såkorn må dø dypt nede i jorda for å bli til et nytt aks, slik måtte Jesus dø for å frelse oss.
Men også vi må gi slipp på og «hate» vårt (gamle) liv for å gi plass for det nye livet. Tar Jesus så mye plass? Ja, og samtidig fyller han hele rommet!