Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte, Kristi åpenbaringsdag

Ryenberget menighet, 2023-01-08

Tale over søndagens tekst om de vise menn. Hedningene (de utenfor) kommer for å tilbe barnet,
Mens kongen og det religiøse etablissementet avviser.