Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte, Kristi forklarelsesdag

Ryenberget menighet, 2023-02-12

Bibelbok/tema: Matteus

Dagens tekst handler om tre disipler som var på en fjelltopp sammen med Jesus. Hva var det de tre så og opplevde? Hva fikk de vite om Jesus? Og hva har dette å si for oss i dag?