Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte, søndag før pinse

Ryenberget menighet, 2023-05-21

Bibelbok/tema: PåsketidenJohannes

Denne søndagens tekst inneholder et løfte om Ånden og et kall til å vitne. Men samtidig kan dette oppleves vanskelig og vi kan bli møtt med motstand. Hvorfor er det slik? Hva er løsningen? Hvordan passer Åndens gave inn i dette?