Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte, Treenighetssøndag Søndagsmøte

Ryenberget menighet, 2023-06-04

Tekster: Matt 28,16-20; L: 5 Mos 6,4-9; 1 Pet 2,4-10

Taler: Jon Daniel Roum

Vi har besøk av Jon Daniel Roum, pastor i Hønefoss frikirke.

Misjonsbefalingen er «Mer enn informasjon.» 
Jesus er for alle typer mennesker. Ut fra Jesu makt og nærvær skal vi følge ham og hjelpe andre til det samme, ved å være fullt neddykket i Gud og å faktisk gjøre det han sier.