Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Treenighetssøndag

Ryenberget menighet, 12. juni, 2022