Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vitnesbyrd, Joakim Vigmund Moslet

Ryenberget menighet, 2023-02-13

Joakim Vigmund Moslet deler et vitnesbyrd.

Joakim ble døpt i Ryenberget i september 2021, dagen før han ble 31 år. Hvordan kalte Gud på Joakim og hva var det som skjedde mens samfunnet i stort var mest opptatt av pandemi med tilhørende restriksjoner? Temaet som Joakim forteller ut fra er "Fra gudløshet i Norge til tro og dåp i Ryenberget".

Opptaket er gjort på en av Ryenberget menighet sine "temakvelder". Enkelte mandager er temakvelder, og inneholder mat, fellesskap og et ganske bredt spekter av temaer som legger opp til samtaler og deling av liv. Velkommen skal du være!