Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Ryenberget_teppe-2_web-aspect-ratio-16-9
Ryenberget_teppe-2_web-aspect-ratio-9-16

I Jesus - for hverandre - ut i verden

Menighetens og kirkesamfunnets visjon hjelper oss til å fokusere:

I JESUS

Som menighet og enkeltkristne har vi vår identitet og tilhørighet I JESUS. Det handler om hvem vi er og hvem vi er kalt til å være.

Menighetens hovedsamlinger på søndager, alle samlingene i ukedagene og  leirene som arrangeres har som mål å formidle budskapet om Jesus som Guds Messias, Frelser og Herre til både små og store.

 

FOR HVERANDRE

Jesus sine etterfølgere er kalt til å være etterfølgere i fellesskap, FOR HVERANDRE. Gjennom de mange samlingspunktene i kirka, i husgruppene og ellers, ønsker vi å være et støttende fellesskap for hverandre og for alle medmennesker vi kommer i kontakt med.

UT I VERDEN

Tilhørigheten til Jesus ga oss et kall til å gå UT I VERDEN og gjøre alle folkeslag til disipler. Derfor øver vi oss på å be: Herre, vis oss hva det er du har ment med at vi bor der vi bor.

Diakonale handlinger og forkynnende ord hører sammen i menighetens vitnesbyrd overfor Oslo by med omegn, og helt til steder og sammenhenger der Jesus fortsatt er helt ukjent. Noen av oss resier langt på vegne av menigheten og kirkesamfunnet vårt. Men kallet om å gå ut i verden har hele menigheten fått sammen.